Deň: 21. februára 2018

Koľko eur máš toľkokrát si človekom (?)

Zase raz som ostala ohromená a pobavená zároveň: „Milión Eur? … Máš milión Eur?“ vytrhol z kontextu nášho rozhovoru Kubo. Myslím, že sme práve rozoberali výšku odstupného istej nemeckej banky. Oči sa mu zväčšili ako vlkovi pred zožratím Červenej čiapočky. Ostal bez odpovede, pretože som ani len nestačila reagovať na…