Deň: 22. apríla 2018

Veci, o ktorých radšej nechcete vedieť

„Táničkaa?“ spýtal sa ma Kubko zo zadného sedadla po ceste domov. Čakala som obligatórne „budeme sa spolu večer hraaať?“, no prišla kvízová otázka: „Na čo sú dobré ploštice?“ Na nič, pomyslela som si. Skutočne netuším na čo by tak mohli byť dobré, ale pokúsila som sa…