Deň: 20. augusta 2017

Ako efektívne komunikovať

„A to aj vlastnému by si takto…. ?“ „Áno, aj s vlastným si to takto predstavujem“. „No to by som chcel vidieť“. „No tak ťa potom zavolám na návštevu!“ pomyslela som si už v tichu svojej hlavy. Až raz budem mať vlastné dieťa, mnohé veci budú iné. Dieťa…