Deň: 17. apríla 2017

Paranoia is in Bloom

Poznáte ten pocit? Niečo mu hovoríte, o niečoho ho žiadate a on len stojí a zíza na vás. Ak vôbec nejako reaguje, tak slovami, ktorými vám akoby potvrdzuje vašu žiadosť, mienku, čokoľvek. Naozaj čokoľvek, pretože v danej chvíli je úplne jedno, čo vravíte. Jemu je to úplne jedno. Vy hovoríte…